reblocs logo

Integritetspolicy

Reblocs är måna om att skydda och respektera din integritet, och vi använder endast personuppgifter till att skicka information till dig som vi tror är intressant för dig. I de sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Reblocs, eller av någon annan för Reblocs räkning, vidtas lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Med denna policy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar den digitala kommunikationen på vår webbplats samt hur du kan gå tillväga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

Informationsskydd

Vi vidtar så omfattande säkerhetsåtgärder som möjligt för att skydda dina personliga uppgifter och följer de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram. Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter för de personer som ansvarar för och hanterar personliga uppgifter. Klausulerna reglerar även frågor som de registrerade individernas rättigheter och hur eventuella tvister kring avtal ska lösas.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna

Reblocs behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att utföra de tjänster Reblocs erbjuder våra kunder, samarbetspartners och webbplatsbesökare. Vi använder oss även av personuppgifter för att kunna kontakta de personer som tagit en första kontakt med Reblocs.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi hämtar alltid in ditt godkännande när du lämnar ifrån dig någon form av personuppgifter eller andra uppgifter som kan användas för att identifiera vem du är. Den rättsliga grunden för att hämta in och behandla informationen är:

 • att du gett ditt samtycke
 • ett berättigat intresse från båda parter
 • att personuppgifterna behövs för att vi ska kunna återkoppla till dig som tagit kontakt med oss

Vi samlar in och hanterar följande personuppgifter:

All inmatning i våra formulär är helt frivillig.

Intresseanmälan

 • Namn
 • E-post

Frågeformulär

 • Namn
 • Typ av bostad
 • Ägarförhållanden i bostaden
 • Din bedömning av bostadens värde
 • Din bedömning av bostadens värdeutveckling senaste året
 • Hur du vill använda eventuellt frigjort kapital
 • Ditt intresse av att använda Reblocs för att frigöra bundet bostadskapital
 • Hur stor andel av din bostads värde som du är intresserad av att frigöra
 • E-post
 • Ditt intresse av att investera i småhus med Reblocs
 • Din roll som intresserad av investeringar i småhus med Reblocs
 • Som privatperson, hur stor del av ditt eventuellt frigjorda kapital som du är intresserad av att återinvestera i småhus med Reblocs
 • Som privatperson, hur stor summa du skulle vara intresserad av att investera i fastigheter i Reblocs under första året
 • Som institutionell investerare, hur stor summa du tror att din organisation är intresserad av att investera

Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Reblocs och att få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade.

Cookies

Webbplatsen lagrar cookies i din webbläsare som behövs för att sajten ska fungera och för statistik. Genom att använda webbplatsen godkänner du att vi lagrar dem.

Informationsdelning med tredje part

Vi delar endast personligt identifierbar information med betrodda samarbetspartners i de fall det är väsentligt för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Vi ställer höga krav på att våra partners behandlar din personliga information med samma integritet och säkerhet som vi själva gör, och tillåter inte under några som helst omständigheter att samarbetspartners eller underleverantörer använder delade personuppgifter i andra syften än de som Reblocs har definierat.

Vi delar personuppgifter med följandeunderleverantörer / partners:

Formagrid Inc, för lagring av svar i vår Quiz och väntelistan.

Jotform Inc, för lagring av svar i vårt Quiz.

Personuppgiftsansvarig på Reblocs

För frågor om hur vi hanterar personuppgifter, kontakta Henrik Pierrou:
henrik@reblocs.co, 0768-533458